Ихэр – Оюуны чадамж өндөртэй. Хувьсан өөрчлөгдөж чаддаг, нөхцөл байдлыг хурдан ойлгож зөв шийдвэр гаргаж чаддаг. Шинийг санаачлагчид. Тэд хүсэх л юм бол юуг ч хийж, ямар ч чадварт суралцаж, амжилт гаргах болно

Үхэр – Тэд даруу төлөв, үгээ үйлдэл болгож чаддаг хүмүүс. Аливаад бууж өгдөггүй, оюуны чадамжаа ашиглаж чаддаг ухаалаг хүмүүс.Тэд өрсөлдөх чадвар өндөртэй, чимээгүй хөдөлмөрлөж, бодит үр дүнг гаргадаг хүмүүс

Охин – Анализ хийх өндөр чадвартай хүмүүс. Үргэлж оновчтой шйидвэрийг гаргадаг. Тэдэнтэй зөрчилдөх хэрэггүй. Тэд хэзээ туйлбаргүй загнадаггүй, баталгаатай зөв гэсэн зүйл дээр л дугардаг хүмүүс

Матар – Тэд өөрөөсөө дээгүүр хүмүүсийг хүндэлж, тэдний үгийг сонсдог. Тэд оюуны чадамж тийм өндөртэй биш ч, тасралтгүй суралцагчид. Тогтвортой сууж чаддаг, эхлүүлсэн ажлынхаа эцсийг үзэж чаддаг. Тавьсан зорилгоо юу ч тохиолдсон биелүүлдэг хүмүүс

Хумх – Бүтээлч, аливаа зүйлийн балансыг үргэлж тааруулж байдаг хүмүүс. Тэд ухаантай ч энийгээ ашиглах үгүй нь тэдний л сонголт. Хэн нэгний үгэнд авталгүй, зөвхөн өөрсдийгөө сонсож, зөв гэснээ хийдэг хүмүүс.

LEAVE A REPLY