ХОНЬ хамт ажилхад хамгийн хэцүүү хүмүүс энэ ордонд байх нь элбэг тэд зөрүүд ч гэлээ яг бие дааж шийдвэр гаргахдаа тун тааруу

ИХЭР өөртөө итгэлтэй мэт боловч аливааг шийдвэрлэх гэж наян юм болно. тэдний хувьд сонголт гэдэг бол айдас


МЭЛХИЙ өөрийн хүслийг ил гаргаж шийд гаргаж чаддгүй бусдын үг үйлдэлд автах нь элбэг


ОХИН өөрийн хэв маяг зан заншилаа эвдэж шийд гаргана гэдэг тэдэнд хамгийн хүнд сорилтын нэг байх болно


МАТАР үргэлж ямар нэг юманд санаа зовж бодож явдагч яг шийд гаргахдаа тун тааруу улс байдаг.Энэ нь түүний хүнд итэгдэгүй зан чанартай ч холбоотой байж болно

LEAVE A REPLY