МЭЛХИЙ: тэд үргэлж бусдыг шүүмжилж явах нь элбэг.үүнийгээ ч тэд бүдүүлэг гэж боддогггүй. Өөрийн толгой дээрхи бутыг харахгүй байж бусдын толгой дээрхи өвсыг харж явдаг улс

ОХИН: маш хариуцлагатай, тууштай, нямбай нэгэн тийм ч учир өөрийнхөө шаардалагад нийцүүлэх гэж бусдыг үргэлж шүүлмжлэх нь бий

МАТАР: тэд маш их зорилготой, үнэнч, нягт хүмүүс байх нь элбэг. Ийм ч учиррхойрги залхуу хүмүүст маш дургүй. Тэд мөн л бусдыг шүүн хэлэлцэх дуртай улс

ХОНЬ:өөрийн үзэл бодолдоо үнэнч. Тийм ч болхоор бусдыг шүүх үедээч үзэл болдоо үнэн ё баыдаг энэ нь ч тэдний зөв байдаг

ЖИНЛҮҮР маш ажигч гярхай. Тэд эзээ ч бусдыг аа, сэвыг ярилгүй өнгөрнө гэж үгүй

LEAVE A REPLY