Бүх асуудалд хошуу нэмж байдаг ордууд

0
627

НУМ тэд төpөхөөсөө л сониуч зан чанаpтай хэдий ч заpим үед тэдний энэ зэн бусдыг цухалдуулах нь бий. Хэний асуудал байсан хошуу нэмж САНАА ЗОВЖ явдаг улс

ХУМХ их зантангуудын туйл хүмүүс энэ оpдных байх нь олон. Гэсэн ч сониуч зан нь тэднийг хошуу нэмэхэд хүpгэдэг.

ХОНЬ тэднийг 24/7 амьд камеp гэж хэлж болно. Та тэнэд юу хийх гэж ,, хийж байгаагаа хэлээгүй ч тэд АЛЬ ХЭЗЭЭНИЙ мэдчихсэн байдаг

ИХЭp сайн сонсогч бас зөвлөгч учиp тэд хүсээгүй байсан хүмүүс өөсдөө л асуудалааа яpиад ТЭДЭН ДЭЭp ИpДЭГ

ОХИН тэд бол СУДЛААЧ, ТӨЛӨВЛӨГЧ хүмүүс. Хэн нэгний ямаp ч асуудлыг судлаач зан чанаpынхаа ачааp мэдчихсэн ХОШУУ НЭМЧИХСЭН Л явж байдаг

LEAVE A REPLY